โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบทเรียนที่ออกแบบตามมาตรฐานโครงสร้างการเรียนรู้ภาษาของทวีปยุโรป (CEFR)

Curriculum overview

เนื้อหาในห้องเรียนที่สนุกสนาน

course img

เนื้อหาออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

เพื่อให้พูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษา

กว่า 70 ธีมและไอเดียที่เลือกมา

เพื่อสร้างสถานการณ์เสมือนจริง

70 courses icon
course 2 img

เรียนตัวอักษรและการสะกดคำอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้เข้าใจการอ่านและการออกเสียงอย่างแท้จริง

เส้นทางการเรียนรู้ Jiligaga

เรียนรู้แบบ 4 ระดับ

step images

เข้าใจทักษะหลัก ๆ ทั้งสี่ของการเรียนภาษาอย่างแท้จริง

fourskill mobile image

เริ่มต้น

การผจญภัยของคุณใน Jiligaga วันนี้!

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
join us IP